Chính sách vận chuyển, giao nhận:

1. Phương thức giao hàng
Tất cả các đơn hàng đều được giao qua bên thứ 3 - đơn vị vận chuyển.
Hàng hóa sẽ được chuyển đi từ Tp.HCM, Việt Nam. 

2. Chi phí vận chuyển:
Tất cả các đơn hàng tại Việt Nam đều được miễn thanh toán phí ship.

Các đơn hàng Quốc Tế sẽ được tính giá ship như sau:
- Khu vực Châu Á: 400,000VND/Đơn hàng.
- Các khu vực khác: 1,100,000VND/Đơn hàng.

3. Thời gian vận chuyển:
- Việt Nam: Trong vòng 3~5 ngày làm việc kể từ thời điểm xác nhận thanh toán.
- Quốc Tế: Trong vòng 5~10 ngày làm việc kể từ thời điểm xác nhận thanh toán.

Ghi chú: Khi có phát sinh về việc chậm trễ trong việc giao hàng tất cả sẽ được thông báo qua email hoặc số điện thoại khách hàng đã đăng ký.