Triển lãm

Thông tin:
Việt Nam

Ban tổ chức: INFORMA MARKETS

Ngày: 07/07/2022 đến 09/07/2022

Giờ: 09:00 AM

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM.

Website: www.hvacrseries.com/vietnam/en/home.html

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Triển lãm HVACR VIETNAM 2021

Informa Markets Vietnam, Ban tổ chức Triển lãm về Hệ thống nhiệt, Thông gió, Điều hòa, Lọc khí và Hệ thống làm lạnh (HVACR Vietnam), thông báo về việc dời ngày tổ chức triển lãm HVACR Vietnam, dự kiến tổ chức vào ngày 10-12 tháng 11 năm 2021.

Triển Lãm Khác

Việt Nam
14/09/2022 - 16/09/2022
Chi tiết
Taiwan
19/10/2022 - 21/10/2022
Chi tiết
Việt Nam
10/08/2022 - 12/08/2022
Chi tiết