Triển lãm

Thông tin:
Việt Nam

Ban tổ chức: INFORMA MARKETS

Ngày: 10/11/2021 đến 12/11/2021

Giờ: 09:00 AM

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM.

Website: www.hvacrseries.com/vietnam/en/home.html

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Triển lãm HVACR VIETNAM 2021

Informa Markets Vietnam, Ban tổ chức Triển lãm về Hệ thống nhiệt, Thông gió, Điều hòa, Lọc khí và Hệ thống làm lạnh (HVACR Vietnam), thông báo về việc dời ngày tổ chức triển lãm HVACR Vietnam, dự kiến tổ chức vào ngày 15-17 tháng 12 năm 2020 sang ngày 7-10 tháng 7 năm 2021

Triển Lãm Khác

Singapore
22/11/2021 - 24/11/2021
Chi tiết
Việt Nam
15/09/2021 - 17/09/2021
Chi tiết
Việt Nam
16/12/2021 - 18/12/2021
Chi tiết