Vietnam Manufacturers Directory

2018

Product details

Được xuất bản vào năm 2009, Vietnam Manufacturers Directory là một trong những ấn phẩm thương mại hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, cùng các dữ liệu độc giả của chúng tôi liên tục được phát triển, chúng tôi chắc chắn là một nền tảng quảng cáo phù hợp nhất dành cho nhu cầu của bạn tại thị trường công nghiệp Việt Nam.

Shipping details

Free Ship In Viet Nam. For other City, please contract us for detail shipping informations.

600.000₫